Krav om politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Ansvarlig for ordningen – Tommy Heide.  Ordningen er taushetsbelagt.

Fremgangsmåte

  • Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. ”Ansvarlig for politiattest” sender søknaden til politiet.
  • Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  • Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ”ansvarlig for politiattest”.

”Ansvarlig for politiattest” skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

grasrot-braatt

Partnere

logo auto88


slatlem
 

symbolfarge

max

nordea logo print

Instagram #braatt