Alle
Brytegruppa

Brytegruppa i IL Braatt er en gruppe i vekst, med mange talenter og treningsvillige gutter og jenter. Vi ønsker å gi et godt sportslig tilbud til barn og unge i nærmiljøet og er en inkluderende klubb med god bredde og topp, hvor flere av utøverne har svært gode resultater å vise til. Kunsten å holde på utøverne er gjennom kvalitet og god stemning på treningene, og ikke minst et godt samhold på og utenfor brytematta. Brytegruppa blir drevet av engasjerte utøvere, trenere, foreldre/foresatte, "gamle" Braattere og andre ildsjeler.

For å ivareta et godt samhold gjennomfører brytegruppa blant jevnlig vaffeltreff m/saft og kaffe i klubblokalet etter knøttetrening, jule- og sommeravslutninger samt egen sammenkomst for voksne. Galleriet i hallen er også en fin plass for å knytte nye kontakter mens du ser på at utøverne trener.

Oppstart 2013 trenerne
Trenerne: Fra venstre Gabbe, Tore og Eren.

Eren Gjægtvik har vært klubbens hovedtrener de siste årene. I tillegg har han også en trenerrolle på landslaget. Eren har et stort og utømmelig engasjementet for sporten og utøverne. Han har mye av æren for guttenes gode resultater så langt. Tore Stennek kom til Braatt i 2009 da klubben hadde behov for hjelp til rekruttering og bistand på trenersiden. Med sitt gode humør, lojalitet og kunnskap har han vært en viktig person de siste årene og har bidratt til å gi klubben et løft. Gabor (Gabbe) Kantor er fristilstrener. Han har vært i klubben siden 2012. Gabbe er kjent for sin treningskultur og svært gode treninger med høy kvalitet. Dette har gjort IL Braatt til en sterkere klubb på jentesiden.

Treningene foregår i Braatthallen. Ved siden av gode treningsforhold på brytematta, har vi en flerbrukshall til rådighet med blant annet møterom, styrkerom og alt vi trenger for å være en profesjonell klubb.

Mellompartiet G/P12 og G/P15MellompartiFørste rekke fra venstre: Fredrik Heide, Olav Stranna, Joakim Hopen, Sindre Enaasen, Mats Wenaas, Albert Jenssen og Jesper Skram.
Andre rekke fra venstre: Eren (trener), Magnus Grønvik, Marius Rønninghaug, Ali Hamoudi, Preben Engdahl og Gabbe (trener).
Ikke tilstede: Henrik Løvik, Njål og Othelie Høie.

Storpartiet ungdom, junior og senior
Storparti
Foran fra venstre: Eren og Gabbe (trenere)
Bak fra venstre: Khaled Cedra, Ida Rønninghaug, Mikdad Cedra, Silje Kippernes, Hudaifa Cedra, Julie Grønvik og Lukas Baldauf.
Ikke tilstede: Felix Baldauf, Kristina Ness, Martha A. Stølan, Vlad Fedorovik, Ole Martin Mundal og Mathias Lilleng.

Brytegruppa har en aktiv årsplan, hvor landslagsutøverne får delta på samlinger og store turneringer over hele verden, mens de aldersbestemte følger en nasjonal terminliste.

Brytergruppa ønsker å være en pådriver for gode holdninger, god treningskultur, og vi har et sterkt hjerte for vår idrett. Brytesportens ærlighet og holdninger står oss nært. Vi er stolt over å være en del av brytenorge.

 

grasrot-braatt

Partnere

logo auto88


slatlem
 

symbolfarge

max

nordea logo print

Instagram #braatt