Til medlemmene i I.L Braatt

Innkalling til årsmøte i I.L BRAATT

Styret innkaller herved til årsmøte i I.L BRAATT. 

Årsmøtet avholdes den 15 Mars, på i Braatthallen, Braattlokalet

Klokken 18 00

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

grasrot-braatt

Instagram #braatt